Komentari

Znate li kako reciklirati dobro?

Znate li kako reciklirati dobro?

Izmijeni me

Sigurno ste ikad sumnjali gdje morate baciti predmet koji biste se trebali riješiti. Plastika, papir, organsko ili staklo. Koncept recikliranja smo više internalizirali, ali ima još puno toga za napraviti. Moramo nastaviti provoditi odvajanje otpada kod kuće, s spremnikom za svaku kategoriju.

Da bismo to učinili ispravno, pregledavamo što možete baciti u svaki spremnik. Jeste li sigurni da dobro reciklirate? Pogledajte.

Plastične posude, limenke i brike ŽUTOM KONTEJNERU.

Španija

Kartonske i papirne ambalaže uvijek se nalaze u PLAVOM KONTEJNERU.

Španija

Staklene posude, boce, tegle i staklenke ZELENOM KONTEJNERU / CRKVI.

Španija

A u KONTEJNERU OSTALIH? Svi koji nisu kontejneri ili koji nemaju poseban sustav sakupljanja u općini, moraju se odlagati u kontejner za otpad.

Španija

Informacije pripremljene uz savjet Ecoembes


Video: Odvojeno prikupljanje otpada na mjestu nastavka i recikliranje staklo (Jun 2021).