Informacije

Pravna napomena

Pravna napomena

Tim Robberts Getty Images

Spain S.L., (u daljem tekstu: Nj.E.), obavještava vas da su pristup i uporaba web mjesta podložni ovim uvjetima korištenja, pa vam preporučujemo da ih pažljivo pročitate svaki put kada pristupite našoj web stranici.

Korisnik se slaže da će našu web stranicu koristiti u skladu sa zakonom, ovom pravnom obaviješću, propisima i uputstvima koja su poznati, kao i moral, općenito prihvaćenim dobrim običajima i javnim redom.

ZAKON 34/2002 USLUGE INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I ELEKTRONSKE TRGOVINE (NAPREDAK LSSICE)

Entitet Nj.E. U skladu s odredbama članka 10. Zakona o LSSICE-u, obavještava vas da je to tvrtka registrirana u trgovačkom registru na volumen: 8675, odjeljak 8, Folio.200, list M-134136 i dostavljena CIF br. B / 31008212 s adresom na adresi C / Santa Engracia, 23 Madrid, 28010. Naša adresa e-pošte je legalinternet @ .es.

Kompanija posjeduje naziv domene i internetsku stranicu kojoj se pristupa preko te domene:. Nj.E. ne može garantovati da je vaša web stranica dostupna uvijek. Isto tako, ne odgovara za izravne ili neizravne štete i gubitke nastale njegovim korištenjem, uključujući štetu na računalnim sustavima koja bi mogla biti prouzročena korisniku ili trećim osobama, niti jamči odsutnost virusa ili drugih štetnih elemenata.

Nj.E. Posvećena je objavljivanju periodičnih obrazaca, kao i stvaranju, proizvodnji, izdavanju, marketingu i distribuciji knjiga, časopisa, kataloga i brošura ili bilo kojeg drugog proizvoda koji iz njih proizlazi. Nj.E. Također vrši slanje reklamnih promocija i komercijalnih istraživanja kompanijama Grupe i ostalim povezanim s telekomunikacijskim, financijskim, rekreativnim, obučnim, potrošačkim, automobilskim, energetskim, vodnim i nevladinim sektorima.

ODGOVORNOST SADRŽAJA

Nj.E. nije odgovorna za informacije sadržane u drugim vezama, direktorijima ili društvenim mrežama kojima se pristupa putem naše web stranice. Ako je aktivnost ili informacija koju su druge tvrtke poslale preko naše web stranice nezakonita ili oštećuje imovinu ili prava treće strane, unesite to u naše znanje kako bismo odmah uklonili ili onemogućili odgovarajuću vezu u skladu s odredbama LSSICE-a.

Nj.E. nema sredstva za kontrolu sadržaja web stranica i / ili alata za pretraživanje koji su dostupni Korisniku. Slijedom toga, on ne vrši nikakvu kontrolu nad njima niti preuzima bilo kakvu dužnost ili obvezu provjere ili nadzora takvih sadržaja, pa Nj.E. neće biti odgovorni za materijale koji su sadržani ili dostupni putem navedenih web stranica.

Obavještavamo vas da usluge informacionog društva ne mogu narušiti sljedeće principe: javni red, sigurnost, javno zdravlje i nacionalna obrana; zaštitu potrošača, poštivanje dostojanstva osobe i nediskriminacija na temelju rase, spola, religije, mišljenja, nacionalnosti, invaliditeta ili bilo koje druge osobne ili društvene okolnosti; zaštita mladih i djece kao i zaštita prava intelektualne svojine. Nj.E. brani ta načela i u skladu s navedenim Zakonom je dužan surađivati ​​s nadležnim tijelima koja naređuju da se usluga prekine ili da se neke poruke povuku, pa će sukladno tome obustaviti pružanje usluga čim se učinkovito sazna da će djelatnost ili su pohranjeni podaci nezakoniti ili štete imovini i pravima trećih strana, a nisu odgovorni za izdate informacije ili imaju mogućnost tražiti odgovornost bilo koje vrste da Nj.E. za obustavu i prekid ugovorene usluge.

INTELEKTUALNA I INDUSTRIJSKA SVOJINA

Sav sadržaj web stranica Nj.E., bilo da su fotografije, slike, crteži, tekstovi, audio, video, softver, logotipi i dizajn zaštićeni pravilima intelektualne i industrijske svojine, posebno RDL 1/96 koji odobrava Konsolidirani tekst zakona o vlasništvu. Intelektualni i Zakonom o žigovima 17/2001. Prava na sadržaje pripadaju Nj.E. ili, prema potrebi, trećim stranama.

Ni u kojem slučaju pristup našoj web stranici ne podrazumijeva prijenos, prijenos ili bilo koju drugu vrstu odricanja, potpunog ili djelomičnog, prava intelektualne ili industrijske svojine. Korisnik Interneta koji pristupa našim stranicama može samo pregledavati i dobiti privatnu kopiju sadržaja pod uvjetom da je takva kopija isključivo i isključivo za osobnu i privatnu upotrebu; Njegova je upotreba strogo zabranjena u komercijalne svrhe. Zabranjena je distribucija, preinaka, dodjela, javna komunikacija i bilo koji drugi akt koji vlasnik izričitog prava nije izričito odobrio. Korisnik web stranice mora se suzdržati od brisanja, mijenjanja, izbjegavanja ili manipuliranja bilo kojim zaštitnim uređajem ili sigurnosnim sistemima koji se na njemu mogu instalirati. Neovlaštena upotreba materijala i informacija sadržanih na Web mjestu može rezultirati kršenjem zakona o intelektualnoj ili industrijskoj svojini i drugim važećim propisima. Nj.E. prema tome, zadržava pravo da progoni bilo kakvo kršenje svojih prava intelektualne i industrijske svojine.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ova web stranica ne nudi nikakve garancije, bilo izričite ili podrazumijevane, Nj.E. ne garantuje da su vaše web stranice dostupne u svakom trenutku. Isto tako, ne odgovara za izravnu ili neizravnu štetu i gubitke nastale korištenjem ove web stranice, uključujući štetu na računalnim sustavima koja bi mogla biti prouzročena korisniku ili trećim osobama, niti jamči odsutnost virusa ili drugih štetnih elemenata.

POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

Nj.E., ima svoju politiku zaštite podataka definiranu u skladu s odredbama Organskog zakona 15/99 o zaštiti osobnih podataka i RD 1720/2007 od 21. prosinca kojim se odobrava Uredba o razvoju LOPD-a , u vezi s podacima koje slobodno i dobrovoljno dajete putem naše web stranice. Ovdje možete provjeriti našu politiku zaštite podataka.

SOCIJALNE MREŽE

Što se tiče veza koje naša web stranica uspostavlja s našim profilima na društvenim mrežama Facebooka (www.facebook.com/ .Decoracion) Youtubea (www.youtube.com/user/decoraciontv) od (Twitter www.twitter.com/) i s Googlea (//plus.google.com/+/posts) obavještavamo vas o tome Nj.E. je pružatelj usluga informacijskog društva u skladu s člankom 10. ZSSI-ja, pri čemu se informacije na ovoj web stranici mogu proširiti na navedene profile.

Obavještavamo vas da na našoj web stranici imamo Facebook aplikaciju koja omogućava pisanje i objavljivanje komentara koji će biti vidljivi na našoj stranici portala nakon identifikacije korisnika i lozinke Facebooka. Komentari i sadržaji koje ste objavili putem ove aplikacije također će se pojaviti na vašem Facebook profilu, bez toga Nj.E. ne postoji mogućnost njihove kontrole i modifikacije. Nj.E. Kao pružatelj usluga informacijskog društva, možete brisati svoje komentare i publikacije na Internetu i / ili, ako je prikladno, na našem društvenom profilu u skladu s načelom učinkovitog znanja uspostavljenim u LSSICE.

Navedene društvene mreže također imaju svoje pravne uvjete i odredbe korištenja koji su ovdje detaljno opisani radi savjetovanja s korisnicima:
Facebook: //www.facebook.com/legal/terms
Google: //www.google.com/intl/es/help/terms_maps.html
Youtube: //www.youtube.com/t/terms
Twitter: //twitter.com/tos

Također obavještavamo da Internet nije izvor javnog pristupa pa je izuzetan od Nj.E. bilo koje vrste odgovornosti u vezi s postupanjem s podacima koje korisnik može obaviti.

PRAVILNI ZAKON I NADLEŽNOST

Ova pravna obavijest i odnosi uspostavljeni između korisnika i Nj.E. Na njih će se primjenjivati ​​špansko zakonodavstvo, a sudovi i sudovi prebivališta potrošača nadležni su u skladu s odredbama čl. 90.2 RDL 1/2007, od 16. novembra, koji odobrava pročišćeni tekst Općeg zakona za zaštitu potrošača i korisnika i drugih komplementarnih zakona.

Nj.E. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmijeni sadržaj ove web stranice, bez nanošenja štete korisniku i poštujući, prema potrebi, opće uvjete ugovora koji su na snazi ​​u bilo koje vrijeme.